Tưởng nhớ Cha Antôn Vũ Như Huỳnh

Tưởng nhớ
Cố Linh Mục Antôn Vũ Như Huỳnh
 
Thứ tư, ngày 12 tháng 3 năm 2014, là ngày kỷ niệm 24 năm, Cha Cố Anthony Vũ Như Huỳnh được Thiên Chúa yêu thương gọi về. Trong tâm tình " Uống nước nhớ nguồn ", " Tri ân tiền nhân ". Nguyện xin Thiên Chúa thương ban cho linh hồn Cha Cố Anthonychóng được hưởng nhan thánh Chúa. Trong tâm tình tưởng nhớ Cha xin cầu nguyện cho linh hồn cố  Lm. Anthony.  Xin mọi người chúng ta hợp ý cầu nguyện xin Chúa ban phúc trường sinh cho linh hồn Lm. Anthony Vũ Như Huỳnh trong nước của Ngài mãi mãi ... 

Gia Đình GNST 

Please CLICK on the link below:

http://www.youtube.com/watch?v=33fuH2LaLf4&feature=youtu.be

www.Gocnhosantruong.com

**** Hiệp Nhất - Yêu Thương - Tha Thứ ****
Linh Mục Anthony Vũ Như Huỳnh.
Hiệu Trưởng Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
( June 12, 1930 - March 12, 1990 )
────────────────────────────────
────────────────────────────────
 
 
Chỉnh sửa lần cuối vào %AM, %11 %216 %2014 %00:%03
back to top