MƯỜI O GÁI HUẾ

 MƯỜI  O  GÁI  HUẾ

Trần Dzạ Lữ

1.
O TÒA KHÂM
 Tóc dài ai xõa ngang lưng
Để tui nhìn trộm quá chừng…O ơi?
Đến khi quen được nhau rồi
O đi một nước, tui ngồi…câm luôn !
2.
O THÀNH NỘI
Nhà O kín cổng, cao tường
Tui vô mô đặng nên mường tượng thôi
O cười nghiêng dáng hoa khôi
Là tim tui rớt ra ngoài cười tê !
3
O AN CỰU
 Yêu nhau đổ- nước-nghiêng-thùng
 Coi trời xanh ấy bằng vung đó tề
Rứa mà đột ngột O đi
Buồn như ri hí! Tui về mồ côi…
4.
 O KIM LONG
 Xâm mình lên với Kim Long
 Vì thương con mắt nhãn lồng của O
Ai dè câu hát đò đưa
Đẩy đưa tui rớt xuống Thừa Phủ ni !
5.
 O BẾN NGỰ
Xưa vua ngự ở nơi ni
 Chừ tui cũng…ngự tại vì …si O
Đi lui đi tới mơ hồ
Chằm hăm xây dựng cơ đồ…tình nhân !
6.
 O ĐẬP ĐÁ
 Qua đây tui cứ trông mong
 O đừng lấy chồng ở rứa thương tui
Mô ngờ số phận túi thui
Ai đưa kiệu rước O rồi…Chúa ơi !
7.
 O BAO VINH
 Cứ về phố cổ lang thang
 Mà O chẳng chộ, tui càng nghễ thêm…
Nghễ răng cho đến chiều lên
Mênh mông sương khói đợi em lạc lòng…
8.
 O VỸ DẠ
 Hết cau rồi cũng hết trầu
 Áo O thôi trắng một màu tinh khôi
Qua sông buồn quá người ơi
Bên ni tui ở một trời bơ bơ…
9.
 O VÂN THÊ
 Theo O xuống ruộng lên bờ 
Đôi khi tui cũng giả đò hụt hơi
Để O dậm cẳng kêu trời:
“ Cái anh ni thiệt lạ đời rứa thê ! “

10

O PHÒ TRẠCH

Chín O đã bỏ tui rồi

Bên ni bên nớ nón cời…ra đi

Chừ còn lại một O ni

Vớt tui từ trái tim … chì đó hi !
 Ầu ơ O noái, tui nghe
Chín thương mười nhớ đi về trước sau
 Một mai chóng mặt địa cầu
Cũng không được bỏ, lìa nhau đó tề !
 
Thông Định St
 
 
 
Chỉnh sửa lần cuối vào %PM, %06 %038 %2015 %18:%01
back to top