Sắc màu Tây Bắc

Một vùng biên cương Tây Bắc tôi cũng đã vài lần đi qua trong những chuyến lang bạt dọc đường gió bụi. Nhưng chưa bao giờ chộp được những khoảnh khắc tuyệt vời đến vậy.

Ngọt ngào sữa mẹ

Bình yên

Giúp Mẹ

Cùng Vui

Mây Núi

Mùa Xuân Tây Bắc

Trông Mẹ

Sưu tầm

back to top