23 Ðiểm Ðến Ðộc Ðáo Nhất Thế Giới

 

 

 

23 Điểm Đến Độc Đáo Hấp Dẫn Nhất Thế Giới

 

Trang Web Youramazingplaces liệt kê 23 Điểm Đến Độc Đáo Hấp Dẫn Nhất Thế Giới, có hang Sơn Đoòng, Việt Nam trong những hình ảnh sau:

 

 

1- Blagaj, Bosnia and Herzegovina

23 Extraordinary And Unique Places You should Visit!. Blagaj, Bosnia and Herzegovina

 

2- Dongchuan, Red Land in China

23 Extraordinary And Unique Places You should Visit!. Dongchuan, Red Land in China

3- Flam Valley, Norway

23 Extraordinary And Unique Places You should Visit!. Flam Valley, Norway

4- Glass Beach, Fort Bragg – California

 

23 Extraordinary And Unique Places You should Visit!. Glass Beach, Fort Bragg – California

 

5- Golden Bay, New Zealand

23 Extraordinary And Unique Places You should Visit!. Golden Bay, New Zealand

 

6- Hobbit Village, Newzealand

23 Extraordinary And Unique Places You should Visit!. Hobbit Village, Newzealand

 

7- Hunyad Castle(Dracula’s Castle), Romania

23 Extraordinary And Unique Places You should Visit!. Hunyad Castle(Dracula’s Castle), Romania

 

8- Infinity pools at Ubud, Bali

23 Extraordinary And Unique Places You should Visit!. Infinity pools at Ubud, Bali

 

9- Italian Islands – Levanzo, Sicily


23 Extraordinary And Unique Places You should Visit!. Italian Islands – Levanzo, Sicily

 

10- Katikies Hotel, Santorini, Greece

23 Extraordinary And Unique Places You should Visit!. Katikies Hotel, Santorini, Greece

 

11- Kawachi Fuji Gardens, Japan

23 Extraordinary And Unique Places You should Visit!. Kawachi Fuji Gardens, Japan

 

12- Manarola, Cinque Terre – Italy

23 Extraordinary And Unique Places You should Visit!. Manarola, Cinque Terre – Italy

 

13- Mountain Cottages for Relaxing

23 Extraordinary And Unique Places You should Visit!. Mountain Cottages for Relaxing

 

14- Mountain Stream in Torres del Paine, Chile

23 Extraordinary And Unique Places You should Visit!. Mountain Stream in Torres del Paine, Chile

 

15- Plitvice Lakes, Croatia

23 Extraordinary And Unique Places You should Visit!. Plitvice Lakes, Croatia

 

16- Rock-cut tombs in Myra, an ancient town in Lycia, Turkey

23 Extraordinary And Unique Places You should Visit!. Rock-cut tombs in Myra, an ancient town in Lycia, Turkey

 

17- Roughting Linn Waterfall, Northumberland, England

23 Extraordinary And Unique Places You should Visit!. Roughting Linn Waterfall, Northumberland, England

 

18- Sand Harbour in Lake Tahoe, Nevada

23 Extraordinary And Unique Places You should Visit!. Sand Harbour in Lake Tahoe, Nevada
 
 

19- Seven Falls – Colorado Springs, Colorado

23 Extraordinary And Unique Places You should Visit!. Seven Falls – Colorado Springs, Colorado

 

20- Son Doong Cave, Vietnam

23 Extraordinary And Unique Places You should Visit!. Son Doong Cave, Vietnam

 

21- Sunset in Zaragoza, Spain

23 Extraordinary And Unique Places You should Visit!. Sunset in Zaragoza, Spain

 

22- Turquoise Lagoon, Bora Bora

23 Extraordinary And Unique Places You should Visit!. Turquoise Lagoon, Bora Bora

 

23- Lichtenstein Castle in Baden, Württemberg Germany

 23 Extraordinary And Unique Places You should Visit!. Lichtenstein Castle in Baden, Württemberg Germany
 

Thanh Hương Sưu Tầm

back to top