Lễ hội hoa lớn nhất thế giới ở Hà Lan 2013

 

 

Lễ hội hoa lớn nhất thế giới ở Hà Lan 2013

Bloemencorso Zundert là sự kiện lớn nhất trong năm ở thị trấn nhỏ Zundert, Hà Lan và cũng là cuộc diễu hành hoa lớn nhất thế giới . Sự kiện được tổ chức vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 9 hàng năm. Tất cả các mô hình đều được kết bằng hoa tươi!

 

Bloemencorso-zundert-7
Bloemencorso-zundert-26
Bloemencorso-zundert-5
Bloemencorso-zundert-8
Bloemencorso-zundert-9
Bloemencorso-zundert-10
Bloemencorso-zundert-11
Bloemencorso-zundert-12
Bloemencorso-zundert-13
Bloemencorso-zundert-14
Bloemencorso-zundert-15
Bloemencorso-zundert-16
Bloemencorso-zundert-17
Bloemencorso-zundert-6
Bloemencorso-zundert-18
Bloemencorso-zundert-19
Bloemencorso-zundert-20
Bloemencorso-zundert-21
Bloemencorso-zundert-22
Bloemencorso-zundert-23
Bloemencorso-zundert-24
Bloemencorso-zundert-25
Bloemencorso-zundert-27
Bloemencorso-zundert-3
 
bloemencorso-18
bloemencorso1-0
bloemencorso1-1
bloemencorso1-2
bloemencorso1-4
bloemencorso1-3
bloemencorso-3
bloemencorso-15
bloemencorso-5
bloemencorso-6
bloemencorso-11
bloemencorso-12
bloemencorso-13
bloemencorso-14
bloemencorso-16
bloemencorso-17
bloemencorso-19
bloemencorso-20
bloemencorso-21
bloemencorso-22
bloemencorso-0
bloemencorso-7
bloemencorso-8
bloemencorso-9
bloemencorso-10
bloemencorso-2
 

 

 
 
 
 

Hồng Vân sưu tầm

.
back to top