Nghệ thuật tạo hình

Nghệ thuật tạo hình

Johannes Stoetter

Johannes Stoetter là một hoạ sĩ trẻ kiêm nhạc sĩ người Ý rất tài năng và nổi danh thế giới vì các tác phẩm nghệ thuật độc đáo của mình. Kết hợp hội hoạ, thân hoạ và nghệ thuật tạo hình, Johannes đã cho ra đời các tác phẩm nghệ thuật độc đáo, được nhiều quốc gia mời sang trưng bày. 


Kim Quy st

 

 

 

back to top