Nghệ sĩ Pháp thổi linh hồn cho những vật vô tri

Nghệ sĩ Pháp thổi linh hồn cho những vật vô tri

Ngọc Lang sưu tầm

Với trí tưởng tượng phong phú, nghệ sĩ Gilbert Legrand dùng sơn màu vẽ phủ lên các đồ vật,

biến chúng thành những nhân vật thú vị.

 

 

back to top