Khoa học kỹ thuật

Khoa học kỹ thuật (181)

Air Force One của Tổng Thống Mỹ - những điều bạn chưa biết

Đi cùng tổng thống Mỹ trên Air Force One
Phóng viên chuyên phu trách Nhà Trắng của Reuters là Larry Downing từng nhiều dịp đi cùng tổng thống Mỹ bằng chuyên cơ Air Force One từ năm 1978 đến nay. Ông kể về những điều mắt thấy tai nghe trên chiếc máy bay an toàn nhất thế giới này qua 6 đời tổng thống.

Xem thêm...
Theo dõi RSS này