10 quốc gia có dân số học thức nhất

10 quốc gia có dân số học thức nhất thế giới

 

http://pppre.s3.amazonaws.com/3374793288e5880f/a/c1d1d8509b344135be51d86d451617aa.jpg

 

Tổ chức Phát Triển và Hỗ Tương Kinh Tế (OECD) vừa công bố một bản khảo cứu cho biết là trong vòng 50 năm qua, số sinh viên đại học ở các quốc gia phát triển gia tăng gần 200 phần trăm. Bản công bố này cũng liệt kê danh sách 10 quốc gia trên thế giới có cư dân học thức nhất trên thế giới.

 

 

1. Canada

http://pppre.s3.amazonaws.com/3374793288e5880f/a/88114dfb07d74d38bba852a0c06fd961.jpg

Canada là quốc gia đứng hàng đầu về trình độ trí thức, với 50 phần trăm dân số có bằng cấp đại học. Sản lượng GDP mỗi đầu người ở mức 39, 070 dollars.

 

2. Do Thái

http://pppre.s3.amazonaws.com/3374793288e5880f/a/e832f74718d147b290f1dd2ce12c392f.jpg

Do Thái là quốc gia đứng hàng thứ 2 trong bảng danh sách với 45 phần trăm dân chúng có bằng cấp đại học, trong khi sản lượng GDP mỗi đầu người chỉ ở mức 28,596 Mỹ kim.

 

3. Nhật

http://pppre.s3.amazonaws.com/3374793288e5880f/a/060c3c0a54714918a4aa52550ef4e2ec.jpg

Nhật đứng hàng thứ 3 trong bảng danh sách, với 44 phần trăm dần số có bằng cấp đại học. Sản lượng GDP mỗi đầu người ở mức 33,751 Mỹ kim.

 

4. Hoa Kỳ


http://pppre.s3.amazonaws.com/3374793288e5880f/a/9468d4f0f2cc42219b082732838b1526.jpg

Hoa Kỳ là quốc gia đứng hàng thứ 4, với số dân có bằng cấp đại học ở mức 41 phần trăm. Trong khi sản lượng GDP mỗi đầu người là 46,588 Mỹ kim.

 


5. Tân Tây Lan

http://pppre.s3.amazonaws.com/3374793288e5880f/a/7a3fc2a1d2a1492b8f6d3afaf25e78d4.jpg

Tân Tây Lan là quốc gia đứng hàng thứ 5, với tỷ lệ dân số có bằng cấp đại học là 40 phần trăm. Sản lượng GDP mỗi đầu người chỉ ở mức 29,871 Mỹ kim.

 


6. Nam Hàn

http://pppre.s3.amazonaws.com/3374793288e5880f/a/d7555c71e6914636a37a24ef9c591f36.jpg

Nam Hàn là quốc gia đứng hàng thứ 6, với tỷ lệ dân số có bằng cấp đại học là 39 phần trăm, trong khi sản lượng GDP mỗi đầu người ở mức 29,101 Mỹ kim.

 

7. Na Uy


http://pppre.s3.amazonaws.com/3374793288e5880f/a/d717f19041f84159936595ab7beec78f.jpg

Na Uy là quốc gia đứng hàng thứ 7 trong bảng sắp hạng, với sản lượng GDP ở mức 56,617 Mỹ kim một đầu người.

 


8. Anh


http://pppre.s3.amazonaws.com/3374793288e5880f/a/9833c9f2307a43a89b24d5dff53f060b.jpg

Anh là quốc gia đứng hàng thứ 8 về số dân học thức, với tỷ lệ cư dân có bằng cấp cũng ở mức 37 phần trăm, và sản lượng GDP tính theo đầu người là 35, 504 Mỹ kim.

 


9. Úc Đại Lợi

http://pppre.s3.amazonaws.com/3374793288e5880f/a/7d00c9530c3a497ea6049ea9523fa15c.jpg

Úc Đại Lợi là quốc gia có cư dân học thức đứng hàng thứ 9 trên thế giới, với tỷ lệ dân số có bằng cấp đại học cũng 37 phần trăm. Sản lượng GDP tính theo đầu người là 40,719 Mỹ kim.

 


10. Phần Lan

http://pppre.s3.amazonaws.com/3374793288e5880f/a/9d3a6b5cb0344933b0e29ed5a6f3fa5f.jpg

Phần Lan đứng hàng thứ 10 là Phần Lan với tỷ lệ dân số có bằng cấp đại học là 37 phần trăm. Sản lượng quốc gia (GDP) tính theo đầu người là 36,585 Mỹ kim.

 

Kim Phượng ST

 

Chỉnh sửa lần cuối vào %PM, %25 %989 %2014 %17:%02
back to top