Lễ Phong Hiển Thánh 2 Đức Giáo Hoàng

Hình ảnh Vatican trước lễ phong thánh 4/26/2014 9:43:41 AM

Vào lúc 10 giờ sáng giờ Rôma tức 3 giờ chiều giờ Việt Nam, Chúa Nhật 27.04.2014, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ long trọng cử hành Thánh Lễ tuyên thánh cho Đức Chân Phước Giáo hoàng Gioan XXIII và Đức Chân Phước Giáo hoàng Gioan Phaolô II tại quảng trường thánh Phêrô.

Vatican-2.jpg

Vatican-3.jpg

Vatican-1.jpg
Vatican-4.jpg

Vatican-5.jpg

Vatican-6.jpg

 

 

Hình ảnh Thánh Lễ Tuyên Phong Hiển Thánh

 

Vào lúc 10 giờ sáng giờ Rôma tức 3 giờ chiều giờ Việt Nam, Chúa Nhật 27.04.2014, Đức Thánh Cha Phanxicô đã long trọng cử hành Thánh Lễ tuyên thánh cho Đức Chân Phước Giáo hoàng Gioan XXIII và Đức Chân Phước Giáo hoàng Gioan Phaolô II tại quảng trường thánh Phêrô.

http://conggiao.info/pic/news/2014/Apr/27/PopeFrancis-27Apr2014-01.jpg

http://conggiao.info/pic/news/2014/Apr/27/PopeFrancis-27Apr2014-32.jpg

http://conggiao.info/pic/news/2014/Apr/27/PopeFrancis-27Apr2014-02.jpg

http://conggiao.info/pic/news/2014/Apr/27/PopeFrancis-27Apr2014-03.jpg

http://conggiao.info/pic/news/2014/Apr/27/PopeFrancis-27Apr2014-00.jpg

http://conggiao.info/pic/news/2014/Apr/27/PopeFrancis-27Apr2014-33.jpg

http://conggiao.info/pic/news/2014/Apr/27/PopeFrancis-27Apr2014-07.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-34.jpg

http://conggiao.info/pic/news/2014/Apr/27/PopeFrancis-27Apr2014-27.jpg

http://conggiao.info/pic/news/2014/Apr/27/PopeFrancis-27Apr2014-04.jpg

http://conggiao.info/pic/news/2014/Apr/27/PopeFrancis-27Apr2014-17.jpg

http://conggiao.info/pic/news/2014/Apr/27/PopeFrancis-27Apr2014-24.jpg

http://conggiao.info/pic/news/2014/Apr/27/PopeFrancis-27Apr2014-13.jpg

http://conggiao.info/pic/news/2014/Apr/27/PopeFrancis-27Apr2014-05.jpg

http://conggiao.info/pic/news/2014/Apr/27/PopeFrancis-27Apr2014-11.jpg

http://conggiao.info/pic/news/2014/Apr/27/PopeFrancis-27Apr2014-09.jpg

http://conggiao.info/pic/news/2014/Apr/27/PopeFrancis-27Apr2014-12.jpg

http://conggiao.info/pic/news/2014/Apr/27/PopeFrancis-27Apr2014-14.jpg

http://conggiao.info/pic/news/2014/Apr/27/PopeFrancis-27Apr2014-06.jpg

http://conggiao.info/pic/news/2014/Apr/27/PopeFrancis-27Apr2014-08.jpg

http://conggiao.info/pic/news/2014/Apr/27/PopeFrancis-27Apr2014-16.jpg

http://conggiao.info/pic/news/2014/Apr/27/PopeFrancis-27Apr2014-21.jpg

http://conggiao.info/pic/news/2014/Apr/27/PopeFrancis-27Apr2014-29.jpg

http://conggiao.info/pic/news/2014/Apr/27/PopeFrancis-27Apr2014-15.jpg

http://conggiao.info/pic/news/2014/Apr/27/PopeFrancis-27Apr2014-18.jpg

http://conggiao.info/pic/news/2014/Apr/27/PopeFrancis-27Apr2014-26.jpg

http://conggiao.info/pic/news/2014/Apr/27/PopeFrancis-27Apr2014-23.jpg

http://conggiao.info/pic/news/2014/Apr/27/PopeFrancis-27Apr2014-22.jpg

http://conggiao.info/pic/news/2014/Apr/27/PopeFrancis-27Apr2014-28.jpg

http://conggiao.info/pic/news/2014/Apr/27/PopeFrancis-27Apr2014-30.jpg

http://conggiao.info/pic/news/2014/Apr/27/PopeFrancis-27Apr2014-31.jpg

http://conggiao.info/pic/news/2014/Apr/27/PopeFrancis-27Apr2014-37.jpg

http://conggiao.info/pic/news/2014/Apr/27/PopeFrancis-27Apr2014-36.jpg

http://conggiao.info/pic/news/2014/Apr/27/PopeFrancis-27Apr2014-35.jpg

http://conggiao.info/pic/news/2014/Apr/27/PopeFrancis-27Apr2014-10.jpg

http://conggiao.info/pic/news/2014/Apr/27/PopeFrancis-27Apr2014-25.jpg

http://conggiao.info/pic/news/2014/Apr/27/PopeFrancis-27Apr2014-19.jpg

http://conggiao.info/pic/news/2014/Apr/27/PopeFrancis-27Apr2014-20.jpg

 

Ảnh: AP, AFP, Reuters, Getty ...

 

Hồng Vân sưu tầm

Chỉnh sửa lần cuối vào %PM, %27 %725 %2014 %12:%04
back to top