Dấu xưa ....

Mời Xem "Dấu Xưa".

..Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo........
 
photo
Saigon July 01, 1961 - Vietnam Pres. Ngo Dinh Diem receiving good wishes at Presidential Palace on 7th anniversary as president
Dinh Độc Lập, 01-7-1961 - Các đoàn thể chúc mừng TT Diệm nhân dịp kỷ niệm 7 năm ngày đảm nhiệm chức vụ Tổng Thống.
 
photo
Saigon 1961
photo
Saigon 1961
photo
Saigon 1961 Đại tướng Lê Văn Tỵ, Tổng Tham Mưu trưởng Quân đội VNCH
photo
Saigon 1961 Phó Tổng Thống Nguyễn Ngọc Thơ
photo
Saigon 1961
photo
Saigon 1961
photo
Saigon 1961
photo
Saigon 1961
photo
Saigon Jul 01, 1961 - Vietnam Pres. Ngo Dinh Diem receiving delegation of Buddhist monks at Presidential Palace on 7th anniv. as president.TT Diệm tiếp phái đoàn các tu sĩ Phật giáo tại Dinh Độc Lập nhân dịp kỷ niệm 7 năm cầm quyền 1955-1961.
photo
Saigon 1961
photo
Saigon 1961
photo
Saigon 1961
photo
Thanh Nữ Cộng Hòa 1962
photo
Thanh Nữ Cộng Hòa 1962
photo
Thanh Nữ Cộng Hòa 1962
photo
Thanh Nữ Cộng Hòa 1961
photo
Thanh Nữ Cộng Hòa 1961
photo
Thanh Nữ Cộng Hòa 1961
photo
Saigon 1961 - Photos of Saigon Fifty Years Ago
photo
Saigon 1961 - Tu Do Street
photo
Saigon 1961 - Tu Do Street
photo
Saigon 1961 - Tu Do Street
photo
Saigon 1961 - Tu Do Street
photo
Saigon 1961 - Tu Do Street
photo
Saigon 1961 - Le Loi Avenue
 
photo
Saigon 1961 - Le Loi Avenue
 
photo
Saigon 1961 - Le Loi Avenue
 
photo
Saigon 1961 - Le Loi Avenue
 
photo
Saigon 1961 - Le Loi Avenue
 
photo
Saigon 1961 - Le Loi Avenue
 
photo
Saigon 1961 - Le Loi Avenue
 
photo
Saigon 1961 - Le Loi Avenue
 
photo
Saigon 1961 - Le Loi Avenue
 
photo
Saigon 1961 - Le Loi Avenue
 
photo
Saigon 1961 - Le Loi Avenue
 
photo
Saigon 1961
 
photo
Saigon 1961
photo
Saigon 1961
 
photo
Saigon 1961
 
photo\
Saigon 1961 - Bầu cử Tổng Thống (28
photo
Saigon 1961 - Bầu cử Tổng Thống (24)
photo
Saigon 1961 - Bầu cử Tổng Thống (17)
photo
Saigon 1961 - Bầu cử Tổng Thống (16)
 
photo
Saigon 1961 - Bầu cử Tổng Thống (14)
photo
Saigon 1961 - Bầu cử Tổng Thống (12)
photo
Saigon 1961
South Vietnam Presidential Palace during the First Republic
photo
Saigon 1961
TT Diệm dự lễ trong nhà nguyện tại Dinh Độc Lập Saigon 1961 by Howard Sochurek
photo
Saigon 1961
photo
Saigon 1961 trong một nhà máy dệt tại SG
photo
Saigon 1961 - South Vietnamese woman checking the machines in a textile mill
photo
Saigon 1961 quân trường
photo

South Vietnam 1961

photo

South Vietnam 1961

photo

Saigon 1956

photo

BAN ME THUOT - See You Again

photo

Ban Me Thuot 1957

photo

Ban Me Thuot 1957 TT Diệm

photo

Ban Me Thuot 1957

photo
Ban Me Thuot 1957
photo
Ban Me Thuot 1957
photo
Ban Me Thuot 1957
photo
Ban Me Thuot 1957
photo
Ban Me Thuot 1957
bắt giữ kẻ âm mưu ám sát TT Diệm tại Hội chợ Xuân 1957 tại Ban Mê Thuột
photo

Ban Me Thuot 1957

photo

Ban Me Thuot 1957

photo

Ban Me Thuot 1957

photo

Ban Me Thuot 1957

photo

Ban Me Thuot 1957

photo

Ban Me Thuot 1957

photo

Ban Me Thuot 1957

photo

Ban Me Thuot 1957

photo

Ban Me Thuot 1957

 Chắc Bác cũng đồng ý Sài Gòn xưa thanh lịch, xứng tên Hòn Ngọc Viễn Đông.
Chế độ có phong cách toát ra nét văn hoá tôn ti.
Nhìn lại hình ảnh xưa không khỏi nuối tiếc, một thời đất nước thanh bình.
 
Kim Phượng st
 

 

 

Chỉnh sửa lần cuối vào %PM, %10 %141 %2017 %22:%09
back to top