Một Số Bức Ảnh Đạt Giải Smithsonian Magazine’s 2012

Biên tập viên của tạp chí Smithsonian đã vừa công bố 50 bức ảnh đạt giải trong cuộc thi hàng năm lần thứ 10 của họ. Họ đã vui lòng cho phép tôi chia sẻ một số những hình ảnh ở đây, bao gồm cả một số bức ảnh tuyệt vời từ mỗi năm loại của đối thủ cạnh tranh:The American Experience, The Natural World, People, Travel, and Altered Images

 

cong dong kien forum dai hoc kien truc
Han Tha
cong dong kien forum dai hoc kien truc
David Morrow
cong dong kien forum dai hoc kien truc
Vo Anh Kiet
cong dong kien forum dai hoc kien truc
Raul Amaru Linares
cong dong kien forum dai hoc kien truc
Colin Hutton
cong dong kien forum dai hoc kien truc
Colleen Pinski
cong dong kien forum dai hoc kien truc
Md. Akhlas Uddin
cong dong kien forum dai hoc kien truc
Jason Hatfield
cong dong kien forum dai hoc kien truc
Giang Hai Hoang
cong dong kien forum dai hoc kien truc
Nathan Carlsen
cong dong kien forum dai hoc kien truc
Neal Piper
cong dong kien forum dai hoc kien truc
Bob Bush
cong dong kien forum dai hoc kien truc
Timothy Wright
cong dong kien forum dai hoc kien truc
Eko Adiyanto
cong dong kien forum dai hoc kien truc
Teng Hin Khoo

Kim Quy sưu tầm

back to top