Giới thiệu photos d'Arts de Zdeněk Tománek

 

 
 
 

 

  Giới thiệu 60 photos d'Arts de Zdeněk Tománek

 

  

 CÔ ĐƠN
BÂNG KHUÂNG

PHẬN MÁ HỒNG

Ả ĐÀO

 

ĐỐT MỘNG MƠ

PHÂN VÂN

LẢ LƠI

CUỘC ĐỜI SAU LƯNG

ĐẸP LÀM GÌ ?

CHÁN CHƯỜNG

HỜN DỖI

ĐIỆU BUỒN NGANG ĐÂY

 

ĐĂM CHIÊU

 

 

BỊ ĐÚT TƯỢNG

 

ẢO ẢNH

LOANG LỖ

 


NGƯỜI HAY THÚ ?

VỀ VỚI THIÊN NHIÊN

GIỮA CÁM DỖ

 

LỬA KHÔNG ĐỦ ẤM

NGƯỜI TRONG TRANH

 

 

 

 

 

 

VÕNG TRƯA

 

 

 

 

 

 

 

 

BẠCH XÀ

 

 

 

 

 

GÁI QUÊ VÀ BÌNH SỮA

 

 

 

 

XOAY LƯNG

TRONG GƯƠNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KP sưu tầm

back to top