Hình ảnh VUI CƯỜI.

Thư giãn với những hình ảnh độc đáo trong thơ tranh vui
Tranh vui cười vỡ bụng (67), Cười 24H, tranh vui
 cuoi vo bung, tranh vui, anh vui, anh cuoi tranh to, anh to, bao, cuoi 24h.com.vn, cuoi be bung
Áo anh, La – cốt lừng danh
Cá sấu hàng hiệu màu xanh to đùng
Tranh vui cười vỡ bụng (67), Cười 24H, tranh vui cuoi vo bung, tranh vui, anh vui, anh cuoi tranh to, anh to, bao, cuoi 24h.com.vn, cuoi be bung
Mặt nạ sáng chế… thông minh
Để anh che cái mặt mình đó em
Tranh vui cười vỡ bụng (67), Cười 24H, tranh vui cuoi vo bung, tranh vui, anh vui, anh cuoi tranh to, anh to, bao, cuoi 24h.com.vn, cuoi be bung
Anh đi bộ mãi mỏi chân
Dùng xe, dùng quạt, góp phần nhanh hơn
Tranh vui cười vỡ bụng (67), Cười 24H, tranh vui cuoi vo bung, tranh vui, anh vui, anh cuoi tranh to, anh to, bao, cuoi 24h.com.vn, cuoi be bung
Siêu xe anh chẳng muốn dùng
 Đem anh bạch mã ung dung đón nàng
Tranh vui cười vỡ
 bụng (67), Cười 24H, tranh vui cuoi vo bung, tranh vui, anh vui, anh cuoi tranh to, anh to, bao, cuoi 24h.com.vn, cuoi be bung
Mèo ơi ta bảo mèo này
Mèo mà không xuống có ngày nấu cao
Tranh vui cười vỡ bụng (67), Cười 24H, tranh vui cuoi vo bung, tranh vui, anh vui, anh cuoi tranh to, anh to, bao, cuoi 24h.com.vn, cuoi
 be bung
Tính anh cẩn thận hơn người
Xe anh phải khóa bằng mười lần kia
Tranh vui cười vỡ bụng (67), Cười 24H, tranh vui cuoi vo bung, tranh vui, anh vui, anh cuoi tranh to, anh to, bao, cuoi 24h.com.vn, cuoi be bung
Ra khơi có bạn có bè
Thế mà có lúc ai dè, chơi nhau
Tranh vui cười vỡ bụng (67), Cười 24H, tranh vui cuoi vo bung, tranh vui, anh vui, anh cuoi tranh to, anh to, bao, cuoi 24h.com.vn, cuoi be bung
Xích lên tí nữa anh ơi
Em ngồi sau nhất sắp rơi anh à
Tranh vui cười vỡ bụng (67), Cười 24H, tranh vui cuoi vo bung, tranh vui, anh vui, anh cuoi tranh to, anh to, bao, cuoi 24h.com.vn, cuoi be bung
Đâu chỉ xế hộp hạng sang
Ngựa anh cũng thuộc vào hàng tốp ten
Tranh vui cười vỡ bụng (67), Cười 24H, tranh vui cuoi vo bung, tranh vui, anh vui, anh cuoi tranh to, anh to, bao, cuoi 24h.com.vn, cuoi be bung
Nhìn xem ở bãi biển kia
Có cô người mẫu cứ chìa hết ra
Chẳng hiểu cô ấy người ta
Hay người tây nữa thế mà rất to
 
Ngọc Lang sưu tầm
back to top