Cha Nào Con Nấy

 

 

 Cha có rượu, con có sữa và nằm ..cùng tu

 

 

 

 

Cha ngắm gái ..tại sao con lại không..? 

 

 

 

 

 

 

Cha con nhà công nghệ.

 

 

Cùng tạo dáng khi ngủ.

 

 

Cha con cùng mếu

 

 

Cha  con cùng cười.

 

 

 

Cha con ngủ ngon.

 

 

 

Cha con nhà khỉ.

 

 

Những người đàn ông suy nghĩ.

 

 

Cha con thích điện thoại.

 

 

 

Cha con nhà tốc độ.

 

 

 

Cha con nhà màu .

 

 

 

Cha con sexy.

 

 

Cha con  game

 

 

 

Cha con thích  xăm hình.

 

 

 

Cha con thích xe phân khối lớn.

 

 

Cha con cùng đi… .

 

Kim Quy (st)

 

 

 

back to top