Vui cười

Vui cười (13)

Thi chim

Chuyện thi chim là hoàn toàn có thật, hàng năm từ lâu
lắm rồi cứ vào mùa xuân ở Hà Bắc, Hà Nội... có hội thi chim. Xem từng đàn chim được thả ra tung cánh bay lên trời, rồi bay hàng dọc, hàng ngang, bay tít lên cao mà sung sướng. Nhưng đứng nghe ông chủ xị hò hét thì không thể nào mà không cười được.

Xem thêm...
Theo dõi RSS này