Bài Tụng Ca Cuộc Đời - Hải Lưu

 

Bản dịch qua thơ tiếng Việt, gồm 9 đoạn tương ứng với 9 stanzas theo nguyên tác A Psalm of Life của Henry W. Longfellow.

 

Bài Tụng Ca Cuộc Đời

Tấc lòng của một thanh niên ngỏ với người  tụng ca.

 

Xin đừng nói lên những lời tang tóc,

http://daveshearon.typepad.com/.a/6a00d8345684d269e2013485a2f8ba970c-pi

Đời chẳng qua là một giấc Nam Kha !
Linh hồn chết là đang ngủ đấy mà,
Mọi việc nhìn bên ngoài ta không biết
 
Hiện thực là đời , vô vàn  tha thiết!
Nấm mồ kia đâu phải đích cuộc đời;
Linh hồn ta không phải thế này thôi:
Dù cát bụi lại trở về cát bụi.
 
Định mênh an bài không luôn u tối,
Cũng không là mãi mãi một niềm vui,
Nhưng phải là hành động, để ngày mai
Ta vượt xa ngày hôm nay gấp bội.
 
Nghệ thuật muôn đời, thời gian rất vội,
Trái tim ta dù vĩ đại, can trường,
Đang đập nhịp trên đường ra nghiã trang
Như tiếng trống với âm thanh nghẹn lại.
 
Trên bãi chiến trường, trong đêm đóng trại,
Của cuộc đời kia, bạn ơi! Xin hãy
Đừng u mê như gia súc chạy trong bầy!
Hãy là một anh hùng lừng lẫy oai phong!
 
Đừng tin vào tương lai rực rỡ màu hồng!
http://images.rapgenius.com/e85fbb57a7f523fc58681a1dfa655a55.500x453x1.jpg
Hãy cho bóng ngày qua chôn vùi dĩ vãng!
Nào,  hành động hôm nay, có Trời cao hộ mạng
Và trong thân rạng sáng Trái Tim hiền!
 
Gương sáng của tiền nhân, ta nhớ đừng quên,
Rằng có thể làm cho cuộc đời nên cao thượng.
Và để lại đàng sau khi ta giã từ nghiệp chướng
Vết chân trần trên cát đượm thời gian;
 
Vết chân mà một ngày kia có một chàng,
Dong ruổi cuộc đời  trên trường giang thiên lý,
Một người đắm thuyền trong cô đơn rầu r ĩ
Thấy vết chân này mà “bĩ cực thái lai.”
 
Nào, ta hãy đứng lên mà sắn tay làm lại,
Bền gan theo đuổi cho công thành danh toại
Cùng tấm lòng nhân ái cho thập loại chúng sinh,
Luôn học đợi chờ và làm việc quên mình.

HAI L. chuyển ngữ.

 

HENRY W. lONGFELLOW

http://images.slideplayer.us/2/765867/slides/slide_27.jpg

 
A Psalm of Life
What The Heart Of The Young Man Said To The Psalmist.
 
Tell me not, in mournful numbers,
Life is but an empty dream!
For the soul is dead that slumbers,
And things are not what they seem.
 
Life is real! Life is earnest!
And the grave is not its goal;
Dust thou art, to dust returnest,

http://www.decowallshop.com/ekmps/shops/designmywall/images/a-psalm-of-life-br-wall-stickers-%5B3%5D-4441-p.jpg

 

 

 

 

 

Was not spoken of the soul.
 
Not enjoyment, and not sorrow,
Is our destined end or way;
But to act, that each to-morrow
Find us farther than to-day.
 
Art is long, and Time is fleeting,
And our hearts, though stout and brave,
Still, like muffled drums, are beating
Funeral marches to the grave.
 
In the world’s broad field of battle,
In the bivouac of Life,
Be not like dumb, driven cattle!
Be a hero in the strife!
 
Trust no Future, howe’er pleasant!
Let the dead Past bury its dead!
Act,— act in the living Present!
Heart within, and God o’erhead!
 
Lives of great men all remind us
We can make our lives sublime,
And, departing, leave behind us
Footprints on the sands of time;
 
Footprints, that perhaps another,
Sailing o’er life’s solemn main,
A forlorn and shipwrecked brother,
Seeing, shall take heart again.
 
Let us, then, be up and doing,
With a heart for any fate;
Still achieving, still pursuing,
Learn to labor and to wait.
 
 
 
*********************************************************************************
back to top