Mong chút Hồng Ân - Thơ Tuyền Linh

 

  photo GS078C.gif

v˜*•. ˜”*°•.˜”*°••°*”˜.•°*”˜ 

 

Mong chút Hồng Ân

 

Trên bàn là những bịch thuốc

Chữa tim, cột sống thắt lưng

Sỏi thận quanh năm uống miết

Cơn đau cũng chỉ nhát gừng

 

Ngồi nhìn thuốc thang trước mặt

Từng liều, từng loại, từng viên

Bao năm đi vào cửa miệng

Chừng nghe bao tử nát nghiền

 

Bịnh nầy đẻ ra bịnh nọ

Quanh năm uống thuốc cũng no

Tính ra thuốc nhiều như tuổi

No - el biết có còn lo !

 

Lạy Chúa, con người ngoại đạo

Nhưng tin có Chúa trên trời

Bàn con ắp đầy những thuốc

Viên nào linh nghiệm Chúa ơi !

 

Xin Ngài chỉ giùm con với

Đức tin con sẵn đây mà

Hồn con treo trên Thánh giá

Đêm thiêng Chúa giáng thiết tha!

 

Tuyền Linh

 

 

Chỉnh sửa lần cuối vào %PM, %21 %788 %2015 %12:%12
back to top