The Road not Taken - Con Đường không Đi

The Road not Taken - Robert Frost (1874 - 1963):

Con Đường không Đi - Lưu Như Hải

Hân hạnh giới thiệu một tác phẩm kinh điển
của nhà thơ gốc nhà giáo là
Robert Frost (1874 - 1963):
The Road not Taken
Con Đường không Đi
 
Two roads diverged in a yellow wood, 
And sorry I could not travel both 
And be one traveler, long I stood 
And looked down one as far as I could 
To where it bent in the undergrowth; 
 
Rừng thu đôi ngả phân ly
Tiếc thay không thể cùng đi hai đàng
Lãng du dừng bước quan san
Nhìn theo đường rẽ quanh hàng cây con
 
 Then took the other, as just as fair, 
And having perhaps the better claim,
Because it was grassy and wanted wear;
Though as for that the passing there 
Had worn them really about the same, 
 
Đường bên kia cũng xanh rờn
Tương lai có lẽ đẹp hơn bên này
Cỏ hoang không có dấu giầy
Đường đi hai lối tỏ bầy như nhau
 
And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black. 
Oh, I kept the first for another day! 
Yet knowing how way leads on to way, 
I doubted if I should ever come back. 
 
Sớm mai lá biếc khoe mầu
Vắng người, ta hẹn ngày sau trở về
Sơn khê nối tiếp sơn khê
E không giữ được lời thề đã trao
 
I shall be telling this with a sigh 
Somewhere ages and ages hence: 
Two roads diverged in a wood, and I-- 
I took the one less traveled by, 
And that has made all the difference.
 
Thở dài, đâu đó, mai sau
Rằng hai lối rẽ về đâu trong rừng
Mà ta lại chọn con đường
Ít người qua lại, khác thường là ta.

 Lưu Như Hải 

 

Chỉnh sửa lần cuối vào %PM, %19 %207 %2016 %23:%03
back to top