Thơ Miên Trà: Ôn cố tri tân

                        Ôn cố tri tân
                           
 
 
Ngồi đọc thơ xưa có chữ nho
  “ông nghè, ông cống cũng nằm co…”*
   Sao mà ngược đãi thần dân thế
   Tiến sĩ sao cứ mãi học trò
 

ᵒᴼᵒ

 Bạn cũ tới chơi, chán bỏ về
    Trề môi, cười mỉm tỏ ý chê
    Đọc chi ông Tú*cho mỏi mắt
    Thời sự trên phây bút đây nè !(facebook)
 

ᵒᴼᵒ

    Cũng là sau trước chuyện nghỉ hưu
    Lớp trẻ học xong đi giữ cừu
    Ông nghè chưa dám đe hàng tổng **
    Bảo hiểm chờ chờ, sẽ ưu ưu… 
 

ᵒᴼᵒ

 Đọc xưa là để biết chuyện nay
    Lớp trẻ làm theo người lớn bày
    “Ôn cố tri tân” là thế đó
    Mắc chi thời sự nóng trên phây
*Nhà thơ Tú Xương
 
 
 
 
 
*Nhà thơ Tú Xương
       ** “chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng”     
 
Miên Trà 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
back to top