Thiên tình sử Việt - Champa

    Nhân ngày Phụ Nữ VN

viết Thiên tình sử Việt   Champa

 Huyền Trân ơi hỡi Chế Mân

●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●

 Vua cha ơi hỡi Thượng Hoàng

   Người đi mấy nẻo đa đoan mấy đời

   Đoàn thuyền hoa vẫn dần trôi

   Lênh đênh trùng sóng theo lời phụ thân

   Hồng nhan công chúa Huyền Trân

   Hay là sứ giả Việt – Chăm hòa bình

   Đức tài, đạo hạnh, đẹp xinh

   “Mẫu nghi thiên hạ” văn minh giống nòi

   Thanh gươm Người gác truyền ngôi

   Sao không soi hết quãng đời cho con

   Đâu còn “sách lược hòa thân”

   Biến thành mậu dịch triều thần vua tôi

   Hai châu đã “Nạp Trưng” rồi

   Còn chi hữu nghị, hiếu hòa phụ thân (?)

   Chế Mân ơi hỡi Chế Mân   

   Anh hùng Chiêm Quốc Đồ Bàn- phu quân

   Như là cõi mộng Huyền Trân

   Nhạc hoa, ngựa hí, giai nhân ngai vàng

 

   Kế trời mệnh bạc hồng nhan

   Hậu cung tâm sự ngổn ngang tơ vò

   Thôi rồi Vương Quốc Champa

   Đấng anh quân sớm băng hà còn đâu

   Thiếp mang giọt máu chàng trao

   Mối tình Chăm – Việt một pho sử vàng .

                                    - Miên Trà 2015 .

 

back to top