Bây giờ là mùa thu, tôi đi tìm dĩ vãng

Bây giờ là Mùa Thu, tôi đi tìm dĩ vãng

(Tác giả: Văn Quang)

back to top