Tranh Thomas Shotter Boys - Châu Âu

Tranh: Thomas Shotter Boys

 Châu Âu 

Những bức tranh này được vẽ vào đầu thế kỷ 19 bằng màu nước và bút sắt
 
 
˜*•. ˜”*°•.˜”*°••°*”˜.•°*”˜  Hồng Anh st ˜”*°•.˜”*°••°*”˜.•°*”˜ .•*˜
 

 

back to top