Truyện Ngắn: Một bông hồng đỏ

Một bông hồng đỏ
 
 Truyện Ngắn của Mary Pafulova  (Bulgaria)