THOUSANDS RED ROSES-Thơ LINA VU

THOUSANDS RED ROSES 

Poetry written by LINA VU

I love you...
I love you ...
Yes I do...
And You know..

With all the those countless stars..
You are the brightest of the universe.
Like those sweet basil flowers immerse,
Nothing can compete with you by far,
Not even the loving melodies on my guitar.

You are the heavenly sun rays,
The road: I lead might not be a right,
You managed to lead me to the bright light.
Mom, I can never go not even a day,
without thinking about your sweet ways.

I love you...
I love you ...
Yes I do...
And You know..

Mom, I wish you should know that I love you.
Even if you made pasta without thyme,
I would still call your name a thousand times.
Just to let you know.. Mom, I love you..
With all those hugs and kisses for you.

You are the fairy caresses my soul...
You are always there with those gentle hands,
You are there for me and my best friend..
You sheltered me from the frozen harsh cold..
In my eyes, Mom..you will never grow old..

I love you...
I love you ...
Yes I do...
And You know..

With those hopeful stars on the sky...
It will be hard to not have you in my life.
Your devotion, love, tears, and sacrifice,
I do not wish to see you cry..
Let's me wipe those loving tears off your eyes..

Mom, you take away my fear..
You go out of your way for me..
You teach me right, and set me free..
I feel the warmth, when you are near..
Grateful for the time you spent throughout the years.

LINA VU

MUÔN VẠN ĐÓA HỒNG

dịch thơ “Thousands Red Roses” của Lina Vu.

Con yêu mẹ…
Mẹ biết rồi…
Con yêu mẹ lắm…
Yêu vô cùng mẹ ơi…

Thiên hà kia với muôn ngàn tinh tú trên trời,
Nhưng mẹ chính là vì sao sáng ngời nhất vũ trụ.
Uất kim hương ngọt ngào hiến dâng kết nụ,
Chẳng thể nào sánh được mẹ của con,
Kể cả tiếng Tây Ban Cầm nỉ non cung điệu.

Mẹ là những tia sáng mặt trời thiên đàng tuyệt diệu,
Là chính lộ dẫn con không lạc bước nẽo đường,
Mẹ đã đưa con đi tới ánh hoằng dương.
Không có mẹ, chẳng thể nào con vững bước,
Dẫu một ngày không thể được mẹ ơi.

Con yêu mẹ…
Mẹ biết rồi…
Con yêu mẹ lắm…
Yêu mẹ mãi không nguôi…

Mẹ, xin hãy biết rằng con yêu mẹ nhất trần đời.
Cho dẫu mẹ nấu mì không gia vị,
Con vẫn kêu tên mẹ hằng nghìn lần ý nhị.
Để chỉ nói cho mẹ biết rằng… con yêu mẹ biết bao..
Tất cả đó con ôm choàng và hôn mẹ ngọt ngào.

Bởi chính mẹ là nàng tiên diễm ảo của hồn con…
Luôn bên cạnh với đôi bàn tay âu yếm,
Mẹ sẵn sàng như bạn đời quí hiếm ủi an..
Như mái ấm che con khỏi buốt giá cơ hàn..
Trong mắt con, mẹ không bao giờ úa tàn già cỗi.

Con yêu mẹ…
Con yêu mẹ quá đỗi…
Mẹ biết mà…
Con yêu mẹ vô cùng mẹ ơi…

Dù có bao nhiêu vì sao ước vọng khắp trời…
Con vẫn khổ nếu đời không có mẹ.
Mẹ hiến dâng, yêu thương, sầu lệ, và hy sinh tột cùng,
Nên con chẳng muốn mẹ buồn thương khóc nữa..
Xin hãy để con lau khô giòng lệ ứa trên mắt mẹ sầu ai..

Mẹ xua đuổi khỏi con bao điều âu lo sợ hãi..
Mẹ tần tảo đường đời cho con được ấm no..
Mẹ dạy con những điều công chính, chỉ cho con tự do..
Ôi ấm áp đời con khi bên mẹ hiền yêu dấu..
Xin biết ơn thời gian mẹ dãi dầu năm tháng vì con.

HUYỀN ANH
(Hạnh Dương).

Kim Quy st

back to top