BÍ ẨN LỊCH SỬ HOA KỲ

BÍ ẨN LỊCH SỬ  HOA KỲ 
 
Chúng ta có tin vào những hiện tượng siêu hình và nhân quả hay không? Hãy nhìn vào lịch sử. Gia đình Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị thảm sát vào ngày 2/11/ 1963 qua cuộc binh biến 1/11/1963. Tổng Thống Hoa Kỳ Kenedy chiụ một phần trách nhiệm lớn về việc làm xấu xa này.Hậu quả là hai mươi ngày sau,Kenedy bị ám sát vào ngày 22/11/1963 tại Dallas, Texas. Em trai ông, Robert Kenedy củng bị ám sát vào ngày 5/6/1968. Bí ẩn lịch sử sau đây còn khiến quý vị nổi da gà.

Hãy nhờ một giáo sư Sử Học giải thích những hiện tượng này.

 
Abraham Lincoln được bầu vào Quốc Hội năm 1846
John F. Kennedy được bầu vào Quốc Hội năm 1946 
 
Abraham Lincoln được bầu làm Tổng Thống năm 1860
John F. Kennedy được bầu làm Tổng Thống năm 1960 

 

Cả hai đều đặc biệt chú trọng đến vấn đề dân quyền.
 
Cả hai phu nhân đều mất một đưá con khi ngụ tại Toà Bạch Cung.
Hai vị Tổng Thống đều bị hạ sát vào ngày Thứ , và đều bị bắn vào đầu.
 
Và càng kỳ dị hơn là:
 
Thư ký cuả Lincoln tên là Kennedy.
Thư ký cuả Kennedy tên là Lincoln.
 
Cả hai đều bị ám sát bởi người miền Nam và được kế vị bởi hai người cùng tên là Johnson, cũng người miền Nam. 
 
 
 
Andrew Johnson, kế vị Lincoln, sinh năm 1808.
Lyndon Johnson, kế vị Kennedy, sinh năm 1908.
 
 
 
John Wilkes Booth, ám sát Lincoln, sinh năm 1839.
Lee Harvey Oswald, ám sát Kennedy, sinh năm 1939.
 
Cả hai tên sát nhân đều có tên ba chữ, và cả hai tên này gồm 15 chữ cái .
 
Nào bạn hãy ngồi yên!
 
Lincoln bị bắn tại hí viện tên 'Ford'.
Kennedy bị bắn trên một chiếc xe 'Lincoln' được hãng 'Ford' chế tạo.
 
Lincoln bị bắn tại hí viện và tên sát nhân chạy trốn tại một nhà kho.
Kennedy bị bắn tại một nhà kho và tên sát nhân chạy trốn vào một hí viện.
 
Booth và Oswald đều bị ám sát trước khi đưa ra toà xử.
Và điều đáng ngạc nhiên là:
 
Một tuần trước khi Lincoln bị ám sát, ông ta ở thành phố Monroe, Maryland.
Một tuần trước khi Kennedy bị ám sát, ông ta ở với nàng Marilyn Monroe.
 
 
Ai có thể hình dung được.
 
Một điều bất khả tín
 
1) Gấp một tờ giấy bạc $20 USD dollars:
 
2) Gấp thêm một lần nưã, hãy gấp cẩn thận y như hình dưới:
 
3) Gấp đầu kia, y như trước:
 
 
4) Bây giờ hãy lật mặt kia:
 
Thật là một sự ngẫu nhiên. Một vài nếp gấp đơn giản hình học đã tiên tri một thảm hoạ được in trên tất cả các tờ giấy bạc $20 USD.
 
Ngẫu nhiên hay không, tuỳ bạn quyết định.
 
và nếu chưa đủ, thì hãy nhìn đây;
 
Đầu tiên là Ngũ Giác Đài đang bốc cháy...
 
 
 
Sau đó Toà Tháp đôi...
 
 
và hãy coi đây:
 
 
 
 
Ba sự trùng hợp ngay trên tờ $20 USD !
 
Tai Họa (Pentagon)
Tai Họa (Twin Towers )
Tai Họa (Osama)???
 
 
Và rùng rợn hơn nữa: 9 + 11 = $20 !!!
 
Nguyễn Ngọc Quang (ST)
Chỉnh sửa lần cuối vào %PM, %04 %127 %2016 %21:%12
back to top